Skip to main content

CONVOCATÒRIA DEL SECTOR DEL TRANSPORT DE MERCADERIES DE BARCELONA I ALTRES SUBSECTORS, SOBRE LES ZONES DE BAIXES EMISSIONS (ZBE).

El transport de mercaderies per carretera és un servei essencial i necessari,sempre al servei de les persones i de les empreses, però lamentablement absolutament dependent dels combustibles fòssils sense alternativa tecnològica per als vehicles de més de 3,5 TN de massa màxima.

 

La ZBE de Barcelona, és una de les zones de baixes emissions més extenses i restrictives de tota Europa, s’estén per Barcelona capital i les ciutats limítrofes. Els vehicles destinats al transport de mercaderies per carretera gaudien d’una moratòria que en el cas dels lleugers aconseguia fins a finals de març i amb els pesats fins a finals de juny.

 

L’aplicació de la ZBE no ha anat acompanyada de les adequades modificacions normatives i ajudes a les quals s’havia compromès l’Administració per a la reconversió del sector. La crisi econòmica resultant de la COVID-19 no ha fet més que incrementar les dificultats de reconversió del sector i que l’entrada en vigor de la ZBE està sent traumàtica, perquè posa de debò perillo tant la distribució de béns i serveis a Barcelona, com els milers de llocs de treball que d’ella depenen.

Per això les associacions aquí presentis hem de manifestar:

 

1o Que el transport de mercaderies per carretera vol ser part activa en la lluita contra el canvi climàtic de manera decidida, però també de manera realista i sense que es produeixin perjudicis irreparables al sector.

 

2n Que tots els vehicles adscrits professionalment al transport de mercaderies  i sobretot els que requereixen d’una autorització de transport, han de quedar exempts de les restriccions de circulació per a la ZBE com a mínim fins al 31de desembre,igual que el transport de viatgers, com a Servei Públic que es presta a la societat.

3r Que les pròpies Administracions han de garantir l’adequada reconversió del sector de manera progressiva i realista, amb una especial protecció a aquells transportistes autònoms majors de 60 anys.

 

4t Que des d’el mes de març passat el sector ha estat esperant la convocatòria d’una reunió amb el Ajuntament de Barcelona per a concretar els compromisos verbals als quals es va arribar amb el sector.

 

No va ser fins a la nit d’ahir en la qual es va rebre comunicat de la Regiduria de Medi Ambient anunciant que el Ajuntament de Barcelona assumia els compromisos amb el sector i es comprometia a negociar amb les administracions afectades aquesta solució.

 

Sº A l’espera de rebre confirmació oficial i pública de l’ampliació de la moratòria i els decrets d’alcaldia corresponents confirmant els compromisos assumits, hem convocat una marxa lenta el pròxim 31 a les 9.00 del matí fins a les 13.00, amb inici al carrer A de la Zona Franca/pàrquing del Port i que transcorrerà per les Rondes de Barcelona.

Aquestes mobilitzacions quedaran desconvocades si es procedeix a donar  caràcter oficial a la comunicació rebuda en la nit d’ahir.

 

6è Exigim a l’Ajuntament de Barcelona i a la AMB :

  • Un marc legislatiu que de seguretatjurídica i garanteixi l’activitat econòmica.
  • Ajudes econòmiques directes per a poder portar a terme la substitució dels

vehicles

  • Un pla estratègic de reconversió de vehicles,mitjançant l’homologació de filtres i catalitzadors.
  • Constitució d’una taula de diàleg i seguiment amb els actors

implicats i de la AMB, AJUNTAMENT DE BARCELONA I LAINCORPORACION DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

  • El compliment immediat dels compromisos adquirits, actuant amb

transparència enfront del sector, i comunicant al mateix les seves decisions, sense generar incertesa i inseguretat jurídica, que posa en perill llocs de treball   i la continuïtat de moltes  empreses, donant resposta a les   raonades peticions efectuades pel sector davant la falta de: infraestructures, vehicles de substitució, combustibles alternatius per a vehicles pesants, ajudes al sector……..

 

A Barcelona a 21 de maig de 2021

Escrit el .
Skip to content