Skip to main content

EL COMITÈ NACIONAL VALORA EL REIAL DECRET LLEI, DE 2 D’AGOST

Aquest Reial decret llei de mesures de sostenibilitat, en la mesura que ens afecta és fruit del continu i intens dialogo entre el Govern i aquest Comitè Nacional de Transport per Carretera (*CNTC), i fruit d’elles els Acords aconseguits al llarg dels mesos de desembre de 2021, març de 2022, i finalment el mes de juliol de 2022. En el marc d’aquests acords, en l’RD Llei es formalitzen noves ajudes directes al sector en línia amb les aprovades en l’RD-Llei 6/2022, per import en aquesta ocasió de 450 milions d’euros; així mateix es defineix amb major precisió el reglament quant al transport de càrrega fraccionada quant a la prohibició de càrrega o descàrrega per part del conductor, el qual no satisfà les expectatives posades sobre aquest tema per aquest Comitè. D’igual manera, a l’empara dels acordo de març 2022, en el qual es fixava la data de 31 de Juliol de 2022 per a tenir un projecte de llei; s’ha aconseguit agilitar la seva emissió mitjançant aquest nou Reial decret llei fent un primer pas en el que a la Llei de Cadena de Transport es refereix, l’objectiu del qual és evitar que es treballi de manera estructural per sota de costos, i eliminar de manera eficaç els desequilibris actuals en la contractació dels serveis de transport, evitant amb això situacions d’abús sobre la part més feble de la cadena de subministrament que són les empreses de transport, autònoms i pimes en la seva majoria. No obstant això, per al *CNTC és necessari des de ja fer un seguiment puntual de la seva aplicació efectiva, ja que el text finalment aprovat estimem com no suficient, ja que no conté uns mínims requisits de seguretat jurídica que permeti la seva aplicació real en el mercat. Deixa de costat qüestions nuclears com la limitació de la subcontractació per al desenvolupament de la qual disposarem d’un període de sis mesos. En qualsevol cas, el Comitè espera que les diferències no siguin insalvables i, per a això, estem disposats a continuar treballant en els pròxims mesos, sent conscients de la complexitat que suposa la posada en marxa d’aquesta normativa, la publicació de la qual considerem com a important, però el contingut de la qual en la nostra opinió deixa sense resoldre l’objectiu per a la qual es va acordar.

Escrit el .
Skip to content